Διαδροµή ΙΙ – Τα µυστήρια των βράχων στο Πάπιγκο

Τα πετρώµατα που συνθέτουν τη γεωλογική δοµή στην Ήπειρο είναι ιζηµατογενή και ανήκουν κυρίως στη γεωτεκτονική ενότητα της Ιόνιας ζώνης ενώ στα βόρεια και ανατολικά συναντάµε ιζήµατα της ζώνης της Πίνδου και µαγµατικά πετρώµατα. Η γεωλογική ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου αρχίζει πριν από 200 εκατοµµύρια χρόνια περίπου στην αρχή της Ιουρασικής εποχής µε […]

Read More

Διαδροµή ΙΙΙ – Η «θαυµατουργή» χλωρίδα της χαράδρας του Βίκου

Η Τύµφη είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες χλωριδικά περιοχές της Ελλάδας µε περίπου 1.700 είδη φυτών. Μέσα στο φαράγγι του Βίκου, έναν από τους πυρήνες του Εθνικού Πάρκου, µπορεί κανείς να συναντήσει πολλά από τα σπάνια φυτά της περιοχής. Στις απότοµες πλαγιές του φαραγγιού φυτρώνουν ιπποκαστανιές, ένα δέντρο ενδηµικό για τις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου […]

Read More

Διαδροµή ΙV – O κρυµµένος θησαυρός: η αρχιτεκτονική στην Κόνιτσα

Η τέχνη της δόµησης στην Κόνιτσα του 18ου αι., καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της, ολοκληρώνοντας µια µακρά εξελικτική περίοδο, γίνεται προάγγελος και, συγχρόνως, µία από τις πιο σηµαντικές συνιστώσες της σύγχρονης ελληνικής τεχνικής επιστήµης. Στην ανωτέρω εποχή, η λεγοµένη και τέχνη των εµπειρικών µαστόρων, εντάσσεται στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο της µεσηµβρινής Μεσογείου και διαθέτει […]

Read More

Περιγραφή της περιοχής του Γεωπάρκου

Η περιοχή του Γεωπάρκου καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου και πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο µέρος των Δήµων Ζαγορίου και Κόνιτσα.

Read More