1

Περιγραφή της περιοχής του Γεωπάρκου

Η περιοχή του Γεωπάρκου καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην Περιφέρεια Ηπείρου και πιο συγκεκριµένα το µεγαλύτερο µέρος των Δήµων Ζαγορίου και Κόνιτσας. Στο χώρο κυριαρχούν τα ψηλά βουνά της Βόρειας Πίνδου: η Τύµφη, ο Σµόλικας, η Τραπεζίτσα και η Νεµέρτσικα, καθώς και άλλα µικρότερα. Τα ποτάµια της περιοχής ανήκουν σχεδόν εξολοκλήρου στη λεκάνη απορροής του Αώου και εκτός από αυτόν περιλαµβάνουν τον Βοϊδοµάτη και τον Σαραντάπορο. Στην περιοχή υπάρχουν σηµαντικοί χαρακτηρισµένοι αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά και κυρίως πολλά µεταβυζαντινά και νεότερα µνηµεία. Ως παραδοσιακοί είναι χαρακτηρισµένοι οι µισοί σχεδόν οικισµοί της περιοχής καθώς όλοι τους διαθέτουν αξιόλογα, από αρχιτεκτονική άποψη, κτίσµατα. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται και τα θρησκευτικά µνηµεία, όπως ναοί εντός και γύρω από τους οικισµούς της περιόδου από τον 16ο έως τον 19ο αι. καθώς και µοναστήρια χτισµένα σε αποµακρυσµένες και δύσβατες περιοχές, όπως οι µονές Σπηλιώτισσας, Ρογκοβού και Σουδενών στο Ζαγόρι, αλλά και Στοµίου, Μολυβδοσκέπαστης και Κλαδόρµης στην Κόνιτσα. Αναπόσπαστο κοµµάτι του οικιστικού δικτύου της περιοχής και άριστο δείγµα της προβιοµηχανικής τεχνολογίας και των Ηπειρωτών µαστόρων αποτελεί το πλήθος των διατηρηµένων πέτρινων τοξωτών γεφυριών, όπως το γεφύρι του Κόκορου στο Ζαγόρι και του Αώου στην Κόνιτσα. Όλα τα βουνά της περιοχής του έργου έχουν συµπεριληφθεί, χάρη στη µεγάλη τους οικολογική και αισθητική τους αξία, στο δίκτυο των προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Εδώ βρίσκεται ένα µεγάλο µέρος του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ο Εθνικός Δρυµός Βίκου- Αώου. Πολλές πεζοπορικές διαδροµές οδηγούν στις µεγάλες κορυφές του Σµόλικα, της Τύµφης, της Νεµέρτσικας και όλων των υπόλοιπων βουνών της περιοχής. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χαράδρες του Αώου και του Βίκου, ενώ τα νερά των ποταµών Αώου και Βοϊδοµάτη ενδείκνυνται για υδάτινες δραστηριότητες, όπως ράφτινγκ και καγιάκ.