1

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ UNESCO, 2021»

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ UNESCO, 2021»

Κατά το διάστημα από 6 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021 έλαβε χώρα στην περιοχή του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου επίσκεψη της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης από την UNESCO. Σκοπός της αποστολής ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσον η περιοχή του Βίκου- Αώου, που έχει οριστεί ως Γεωπάρκο από το 2010, συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια ώστε να παραμείνει ως ένα  αναγνωρισμένο και ισότιμο μέλος με τα υπόλοιπα 169 Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO. Μέλη της ειδικής αποστολής αξιολόγησης ήταν οι κκ Manfred Kupetz, Δρ Γεωλόγος από το Διακρατικό Γεωπάρκο «Muskau Arch» που βρίσκεται στα σύνορα Γερμανίας- Πολωνίας και ο Stephan Legal, Δρ. Γεωλόγος από το Γεωπάρκο Luberon της Γαλλίας.

Η αποστολή άρχισε με την άφιξη των αξιολογητών στα Ιωάννινα στις 6/9/2021, οι οποίοι για τις τρεις επόμενες ημέρες (7-9/9/2021), συνοδεία των αρμόδιων στελεχών για το Γεωπάρκο Βίκου Αώου από την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ, επισκέφθηκαν περισσότερες από 50 διαφορετικές θέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (γεωλογικού, περιβαλλοντικού, πολιτισμικού) στο Ζαγόρι και στην Κόνιτσα και συνάντησαν και συνομίλησαν κατ ιδίαν ή κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων συναντήσεων με περισσότερους από 50 ανθρώπους, ως άτομα ή ως εκπροσώπους διάφορων φορέων, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με το Γεωπάρκο. Τα μέλη της αποστολής συνοδεύονταν καθ όλη τη διάρκειά της από τους κ. Χ. Παπαϊωάννου, κα Γ. Κιτσάκη, κ. Α. Σταγκίκα (Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ/ Γεωπάρκο Βίκου- Αώου), κ. Π. Πάσχο (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) και κατά διαστήματα και από επιπρόσθετα άτομα.

Την τελευταία ημέρα, 10/9/2021, έλαβε χώρα επίσημη συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη, των δύο αξιολογητών και των εκπροσώπων της Αναπτυξιακής Ηπείρου/ Γεωπάρκο Βίκου- Αώου, όπου συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Γεωπάρκου στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO. Ακολούθησε συνέντευξη τύπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία πήραν μέρος ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Γ. Σουκουβέλος, οι δύο αξιολογητές κ. Manfred Kupetz και κ. Stephane Legal, καθώς και ο συντονιστής του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου κ. Χ. Παπαϊωάννου. Ο κ. Α. Καχριμάνης επισήμανε τη μεγάλη σημασία που δίνει η Περιφέρεια Ηπείρου στο Γεωπάρκο και την υποστήριξη που παρέχει στο φορέα λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα, ο κ. Σουκουβέλος τόνισε τη σημασία που έχει ο θεσμός του Γεωπάρκου για τον Δήμο Ζαγορίου και γενικότερα για την περιοχή, ο  κ. Manfred Kupetz μίλησε για τη μοναδικότητα του καρστικού γεωλογικού συμπλέγματος της Τύμφης και την ανάγκη προστασίας του σε συνδυασμό με μια στοχευμένη ανάδειξή του, ο κ. Stephane Legal αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα θετική εντύπωση που του έκανε η  άριστη συνεργασία με τον φορέα λειτουργίας του γεωπάρκου όλων των προσώπων και των φορέων με τους οποίους συναντήθηκε η επιτροπή αυτές τις ημέρες και τέλος ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ, ως φορέας λειτουργίας του Γεωπάρκου, σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) προκειμένου να επιτευχθεί η συνεχής παραμονή του Γεωπάρκου Βίκου Αώου στα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, τα οποία -σύμφωνα με τους κανονισμούς της UNESCO- αξιολογούνται για το έργο τους κάθε 4 χρόνια.

Η αποστολή αξιολόγησης έληξε με συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ, όπου συμμετείχαν οι δύο αξιολογητές και τα στελέχη της εταιρείας που εργάζονται για το Γεωπάρκο και περιλάμβανε εκτενείς συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Γεωπάρκου.

Ευχαριστίες εκφράζονται στον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνη, στους Δημάρχους και Αντιδημάρχους Ζαγορίου & Κόνιτσας, κκ. Γ. Σουκουβέλο, Ν. Εξάρχου, Ι. Τσαπάρη, Α. Λαζογιάννη, στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Η. Γκαρτζονίκα, καθώς και σε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που τους απευθύνθηκε και υποστήριξαν με κάθε τρόπο την επιτυχή υλοποίηση της αποστολής αξιολόγησης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου- Αώου.