1

Τοποθέτηση Πινακίδων θεματικής διαδρομής Καπέσοβο – Σκάλα βραδέτου Καπέσοβο