Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων

image_pdfimage_print

Εφαρμόζοντας τους κανονισμούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (European Geoparks Network) που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (Global Geoparks Network) που υποστηρίζεται από την UNESCO, όπως επίσης και τις αποφάσεις της 23η Συντονιστικής Συνάντησης του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη Σαρδηνία (Μάρτιος 2009) και του 4ου Παγκόσμιου Συνέδριου Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στη Μαλαισία (Απρίλιος 2010) τα Ελληνικά Γεωπάρκα και συνεργαζόμενοι με αυτά φορείς προχώρησαν στην ίδρυση του σχετικού Εθνικού φόρουμ.

Οι συμμετέχοντες φορείς στο Ελληνικό forum Γεωπάρκων είναι οι κάτωθι:

 • Εθνική Επιτροπή UNESCO
 • Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
 • ΑΚΟΜΜ- Ψηλορείτης
 • Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
 • Ήπειρος Α.Ε
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) – Παράρτημα Αιγαίου
 • Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία – Επιτροπή Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς

 Στην 1η Ιδρυτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, συμμετείχαν εκπρόσωποι των τεσσάρων Ελληνικών Γεωπάρκων καθώς επίσης και φορέων που έχουν ασχοληθεί και υποστηρίζουν ενεργά την προστασία και ανάδειξη της Γεωλογικής Κληρονομιάς . Στη συνάντηση εγκρίθηκε η Ιδρυτική Διακήρυξη και αποφασίσθηκαν οι πρώτες δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα προκειμένου να ενημερωθούν οι αρχές, οι πολίτες  και ειδικότερα οι νέοι για τη σημασία των γεωπάρκων και τις δραστηριότητες που προσφέρουν ως τουριστικοί προορισμοί ποιότητας αλλά και ιδανικές περιοχές για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Ο σκοπός της ίδρυσης του φόρουμ αφορά στο συντονισμό και την προβολή των Ελληνικών Γεωπάρκων, καθώς και την ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων και θέσεων της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων είναι:

 • ο συντονισμός των δράσεων των Ελληνικών Γεωπάρκων,
 • η προώθηση και ανάπτυξη των Ελληνικών Γεωπάρκων,
 • η συνεργασία για την υλοποίηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση της γεωλογικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο,
 • η παροχή πληροφοριών και η προώθηση των διεθνών Δικτύων Γεωπάρκων (EGN/GGN),
 • η ένταξη των δράσεων των Γεωπάρκων στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη,
 • η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα υποψήφια προς ένταξη Γεωπάρκα στα Διεθνή Δίκτυα (EGN/GGN),
 • η οργάνωση ετήσιας ημερίδας για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων.

Οι δράσεις του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων θα περιλαμβάνουν  πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και αναγνώριση των Γεωπάρκων σε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και τη στήριξη και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων με δράσεις όπως:

 • προβολή και υποστήριξη των Ελληνικών Γεωπάρκων
 • ενίσχυση συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στα μέλη
 • διάχυση της πληροφορίας στην Ελλάδα για το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO,
 • ενίσχυση και υποβοήθηση της συμμετοχής των Ελληνικών Γεωπάρκων σε διακρατικά πρόγραμμα συνεργασίας
 • η οργάνωση της ετήσιας συνάντησης των Γεωπάρκων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων των Γεωπάρκων, με έμφαση σε αυτά που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο με ανοικτή συμμετοχή όλων των φορέων που επιθυμούν.
 • οργάνωση κοινού ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων,
 • κοινή συμμετοχή στα σημαντικότερα συνέδρια που σχετίζονται με τις επιστήμες της Γης για τα έτη 2011-2012,
 • λειτουργία γραμματείας του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων η οποία θα συνδράμει το συντονιστή στο συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του.

Ο Συντονιστής του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων εκλέγεται από τα μέλη του με ετήσια θητεία. Γα το 2011 εκλέχθηκε ο Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς από το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη (fassoulas@nhmc.uoc.gr – 2810 393277). Η Γραμματεία του Δικτύου αποφασίστηκε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη στα γραφεία του Γεωπάρκου του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων.

Περισσότερα: http://www.hellenicgeoparks.gr/